Myt 5

Myt 5

Svenny Kopps resultat från studier visar att flickor med autism och ADHD ofta antingen helt missas eller fel diagnostiseras inom barnsjukvården och inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Behovet av utbildning om flickor med psykiska problem, sociala interaktionssvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter inom alla samhällets offentliga verksamheter är mycket stort.