Jag har ADHD

Linda Thelenius (fd Rosing) beskrev i en intervju att:
“Jag har alltid känt att det saknats någonting inombords. Jag har haft svårt att koncentrera mig. Jag har känt mig rastlös och haft inlärningssvårigheter, speciellt när det kommer till att förstå det jag läser.”

Linda är en av de kända svenskar som finns med i e-boken ADHDs många ansikten (s.73). Klicka på bilden för att läsa artiklen.

Linda Thelenius_new