Myt nr 2

Myt 2

ADHD är mest känt som överaktivitet hos barn. ADHD förekommer även hos vuxna och symptomen fortgår livet igenom. Det kan upplevas av många som om symptomen försvinner i vuxenlivet vilket oftast beror på att de som har ADHD har utvecklat egna framgångsrika strategier.

ADHDs många ansikten