Myt nr 3

Myt 3

För att kunna få en ADHD diagnos krävs det att personen måste haft problem och uppvisar symptom, under en längre tid och som påverkar det dagliga livet inom flera områden både i skolan, arbete och i sociala relationer.

 

ADHDs många ansikten