Myt nr 4

Myt 4

Forskning har visat att bristfällig uppfostran och disciplin inte orsakar ADHD. Det är en komplex neurobiologisk funktionsnedsättning, som är kronisk och som är i hög grad ärftlig.

Föräldrar till barn med ADHD söker ofta med ljus och lykta efter mer kunskap om ADHD, råd om hur de kan stötta sitt barn, etablera ett bra samarbete med skolan samt utforma strategier för vardagslivet.

ADHDs många ansikten