Tack vare diagnosen fick jag rätt hjälp

Det finns många kända personer som har berättat om sin ADHD och hur de har hittat sina strategier för att hantera sina utmaningar. Cissi Wallin är en av dem som finns med i e-boken ADHDs många ansikten (s.73).

Läs artikeln om Cissi Wallin genom att klicka på bilden.

Cissi Wallin_new

 

Myt 4

Myt 4

Forskning har visat att bristfällig uppfostran och disciplin inte orsakar ADHD. Det är en komplex neurobiologisk funktionsnedsättning, som är kronisk och som är i hög grad ärftlig.

Föräldrar till barn med ADHD söker ofta med ljus och lykta efter mer kunskap om ADHD, råd om hur de kan stötta sitt barn, etablera ett bra samarbete med skolan samt utforma strategier för vardagslivet.

Myt 3

Myt 3

För att kunna få en ADHD diagnos krävs det att personen måste haft problem och uppvisar symptom, under en längre tid och som påverkar det dagliga livet inom flera områden både i skolan, arbete och i sociala relationer.

I e-boken ADHDs många ansikten (s.60-68) finns mer information om vad en utredning kan innehålla, hur den kan genomföras samt om olika behandlingsmetoder. Klicka på bilden för att läsa e-boken.

ADHDs många ansikten

Jag trivs bättre med mitt liv nu

Det finns många kända personer som har berättat om sin ADHD och hur de har hittat sina strategier för att hantera sina utmaningar.
Anders Bagge är en av dem som finns med i e-boken ADHDs många ansikten (s.73).

Läs artikeln om Anders Bagge genom att klicka på bilden.

Anders Bagge_new1 

Petter – en förebild

I boken ADHDs många ansikten så lyfter vi fram kända personer som har ADHD. Om du inte har lyssnat på den tidigare, här är en intervju med Petter – en förebild för alla som har ADHD och dyslexi.
Länk till intervjun

Klicka på bilden så kan du läsa en artikel om Petter.

Petter_new

 

 

Myt 2

Myt 2

ADHD är mest känt som överaktivitet hos barn. ADHD förekommer även hos vuxna och symptomen fortgår livet igenom. Det kan upplevas av många som om symptomen försvinner i vuxenlivet vilket oftast beror på att de som har ADHD har utvecklat egna framgångsrika strategier.

Måla din ADHD

Har du någon gång varit nyfiken på hur din ADHD ser ut?

Nu har du möjligheten att tillsammans med oss skapa en bild av hur den ser ut. Ta med dig en kompis och ett glatt humör så står vi för materialet! Alla åldrar är välkomna.

Söndagen den 19 oktober är det drop-in mellan kl.11-14
Begränsat antal platser – först till kvarn!
Anmäl dig till chris@strength2grow.se

Måla din ADHD
genomförs i samarbete med Symbols for Success

ADHDs många ansikten