Myt nr 1

Myt 1

ADHD har varit ett erkänt funktionshinder i mer än 50 år. Eftersom läkarna fått ökad kunskap om funktionsnedsättningen och lättare kan identifiera det, har ADHD diagnoser dock blivit vanligare än tidigare.

ADHDs många ansikten